0216 487 5756
trendefr
Sosyal Medya Hesaplarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Anasayfa » KALİTE POLİTİKAMIZ

Hys Elektronik olarak hedefimiz faaliyet alanımızda yer alan konularda gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak yasal şartların karşılanması,müşteri,tedarikçi ve tüm ilgili tarafların ihityaç ve beklentilerine cevap verecek hizmet sunumunun gerçekleşmesi kaliteli hızlı ve güvenli bir biçimde sunulan hizmetlere erişimin sağlanması amaç edinmiştir.Gereksinimlere uygun güvenli kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı ile müşterilerimizin ve tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik değer yaratmakta temel politikamız arasındadır.

  • Hızlı,güvenli,çözüm odaklı zamanında ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla gerekli tüm süreçlerin risk temelli yaklaşım ile kurulması ve yürütülmesini sağlamak,
  • Şirket içi çalışan performans ve memnuniyetini arttırmaya yönelik faaliyetlerle çalışanlarımızın,kuruluşun kalite hedeflerine ulaşmasında tam olarak yer alabileceği bir ortam yaratırken müşteriler ve tedarikçilerle de iletişim kanallarını tarif ederek bu iletişimin hatasız yönetimini sağlamak,
  • Kaynakları etkin,verimli ve sürdürülebilir kullanmak suretiyle altyapının/hizmetin sürekliliğini sağlamak,
  • Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem,teknoloji,bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak,bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımı yaparak ihtiyaç duyulan entegrasyonu sağlamak,
  • Sözleşme şartlarına,ulusal ve uluslararası otoritelerin  düzenlemelerine, yasal düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymak,
  • Risk odaklı süreç analizleri ve geliştirme projeleri ile çalışanların doğal davranışına dönüşen sürekli   iyileştirme faaliyetlerini şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdürmektir.Kalite Yönetim Sistemimiz kurumsal hedeflerimizle aynı doğrultuda yer almaktadır.Kalite süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanmış,sorumluluklar belirlenmiş ve sorumlular atanmıştır.Bu sorumluluklar başta yönetim olmak üzere tüm birimleri,ilgili taraflar,alt tedarikçi ve teknik destek ile birlikte kapsam dahilin de yer alan tüm alanlarda muhtemel risklerin belirlenmesi,değerlendirilmesi,standarda uygun kontrollerle eleştirilerek kabul edilebilir seviyeye getirilmesi amaçlanmakta ve risk değerlendirme prosedürünün uygulanmasıyla kurum içinde kalite sisteminin  canlı tutulması takip edilmektedir.Bu bağlamda şirketimiz standardın gerekliliklerini yerine getirmek,yasal şartları karşılama,uygulanabilir tüm kontrollerin etkinleştirilmesini,ayrıca kurulan Kalite Yönetim Sistemi’nin yeni uygulama alanları ve gelişen teknoloji ile her yıl düzenli aralıklarla sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Kalite birçok alternatif arasından bilgece olanın seçilmişliğini temsil eder.  Will A.Foster